2009. január 5., hétfő

1897-ből jelentjük...

A Pallas Nagy Lexikona így definiálja az "iskola" kifejezést:

"oly intézet, mely az ifjuság tömeges kiképzésére van rendelve. [...] Az [iskolák] felállítását az teszi szükségessé, hogy a szülőknek, akiknek természet szerint legelső sorban volna kötelességük gyermekeiket oktatni és nevelni, de kiváltkép az atyáknak hivatásos elfoglaltságuk mellett a nevelésre nincs elég idejök. De másfelől a gyermekeik oktatására szükséges képesség sincs meg a legtöbb szülőben, kivált ujabb időben, mikor az élet az egyesektől mind nagyobb szellemi kiképzést követel. Ennek megfelelni csak a szakszerüen kiképzett és az oktatással hivatásszerüen foglalkozó tanár v. tanitó képes. Tanító és [iskola] tehát korrelativ fogalmak. Államilag rendezett s okszerü elvek alapján tagolt [iskola]-ügyet csak a legujabb időben és csakis az európai kulturállamokban találhatni, sőt máig még ezek legtöbbjében sem fordítanak az iskolákra annyi gondot és költséget, mint amennyi joggal megilletné s mint fordítanak az állami közigazgatás egyéb ágaira."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése